Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Odstąpienie od umowy i Reklamacje

Odstąpienie od umowy i Reklamacje

I. Odstąpienie od umowy

Kto może skorzystać z odstąpienia od umowy?

1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca uprzywilejowany , który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 [czternaście] dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego Produktu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, klient będący konsument jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy w formie oświadczenia, przekazanego na adres: „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3 lub pocztą elektroniczną na adres dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl. Do zachowania w/w 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podany wyżej adres.

3. W oświadczeniu zgodnie ze poniższym wzorem o odstąpieniu należy wskazać:

  1. nazwę i adres przedsiębiorcy,
  2. informację o produktach, od których sprzedaży Konsument odstępuje,
  3. datę odbioru Produktów,
  4. nazwę i adres Konsumenta,
  5. datę i podpis Konsumenta.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania (plik PDF).

II. Konsekwencje odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący jednocześnie konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście]. Jeżeli Klient będący jednocześnie konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

2. W sytuacji skutecznego odstąpienia przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych przedpłat na wskazany przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez w/w Klienta sposób.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego przez niego produktu, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

III. Reklamacje towaru

1. W przypadku klientów niebędących konsumentami Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego, który brzmi "§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.[...]".

2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży należy składać w formie pisemnej (wzór formularza do pobrania w pdf) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl. Wadliwy towar i oświadczenie (gdy jest w formie pisemnej) należy dostarczyć na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3.

3. Sprzedawca do otrzymanej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście] od dnia jej otrzymania. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta w formularzu adres.

Wzór formularza reklamacyjnego do pobrania (plik pdf).

4. W przypadku produktów objętych także gwarancją, jego producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia także w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

IV. Reklamacje dotyczące działania Portalu sprzedaży hurtowej

1. Reklamacje związane z działaniem portalu sprzedaży hurtowej należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3, przez ten formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dekoracje-sprzedaz@alphadan.pl

2. W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także danych kontaktowych. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście]. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

Informacje powiązane:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl